بازدید جناب آقای دولتی به همراه کارشناسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از غرفه انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته سال 98