جلسه کمیسیون فنی اولیه تجدیدنظر انواع نوار بهداشتی

جلسه کمیسیون فنی اولیه تجدیدنظر انواع نوار بهداشتی با شماره استاندارد 1-1830 در روز سه‌شنبه مورخ 01/08/1397 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. این کمسیون فنی به دبیری سرکار خانم مهندس پیغامی (کارشناس اداره استاندارد) برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس همایونفر و سرکار خانم مهندس احمدی از اداره استاندارد، مسئولین فنی شرکت‏های تولیدکننده و آزمایشگاه‏های همکار و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) حضور داشتند. در جلسه مذبور روش‏های آزمون ظرفیت جذب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که چندین شرکت با روش‏های آزمون جدید نمونه‏های مختلف شرکت‏های تولیدی را آزمون نموده و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.