جلسه اعضاء انجمن با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جلسه اعضاء انجمن با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارتدر جلسه روز جمعه 30/06/97 هیئت مدیره انجمن به همراه برخی از مدیران شرکت‏های تحت پوشش با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای شریعتمداری دیدار کردند. درجلسه مذبور آقای صالح‏ نیا معاون محترم وزیر، هم‏چنین آقای میرآخورلو معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات و آقای مهدی‏ پور مدیر کل محترم نظارت بر محصولت بهداشتی و تجهیزات پزشکی حضور داشتند. آقای خوشگرد به‏ صورت کلی مشکلات صنعت سلولزی به‏ ویژه در مورد تامین بازار و قیمت‏ها و هم‏چنین مراجعه کارکنان سازمان حمایت به شرکت‏ها را که موجب نارضایتی کارفرمایان را فراهم کرده‏ بود، عنوان کردند. جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم طی سخنان مبسوطی اشاره کردند که قیمت‏ گذاری از سوی انجمن با رعایت ضوابط دستورالعمل سازمان حمایت صورت گیرد و قیمت‏های کارشناسی شده انجمن به سازمان حمایت گزارش گردد.