جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران با حضور شرکت پارس حیات

جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران با حضور شرکت پارس حیاتجلسه‏ای در روز دوشنبه مورخ 12/06/97 با حضور اعضای هیئت مدیره و شرکت های عضو انجمن و مدیرعامل و نماینده شرکت پارس حیات از ساعت 15 الی 17 در محل انجمن برگزار گردید . مذاکرات در این جلسه پیرامون رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران بود. دکتر عباس فصیح خوشگرد (رییس هیئت مدیره انجمن) ابتدا ضمن خوشامدگویی به حضار، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام نمود. محور اصلی گفتگو در این نشست پیرامون مشکلات مربوط به ارز و تامین تیشو مورد نیاز به تولیدکنندگان بود. حسن تحسین اوغور توضیحاتی را در این موارد ارائه داد و همچنین هر یک از مدیران و نمایندگان شرکت‏های حاضر در جلسه به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداختند. متن مذاکرات به تفصیل در فصلنامه آوند به چاپ خواهد رسید.