برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانمجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به‌ منظور انتخاب بازرس اصلی و علی ‌البدل و روزنامه رسمی در روز دوشنبه مورخ 15مردادماه سال 1397 رأس ساعت 14 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه، نماینده وزارت کار (سرکار خانم غلامی)، هیئت ‌مدیره وقت و 29 نفر از اعضای محترم انجمن اصالتاً و وکالتاً حضور داشتند. قبل از ابلاغ رسمیت آغاز جلسه، خانم غلامی، نماینده محترم وزارت کار، قوانین و ضوابط برگزاری مجمع را برای حضار مرور نمود و سپس دکتر عباس فصیح خوشگرد، رییس جلسه، ضمن خوشامدگویی و خیرمقدم به حضار و تشکر از مشارکت ایشان در مجمع، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام کرد. گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد انجمن در سال 96 توسط عباس فصیح خوشگرد، رئیس هیئت مدیره، قرائت شد و در مورد هرکدام از بندها، یکی از اعضای هیئت مدیره وقت، دقایقی سخن راند. سپس مهدی پورموسوی، بازرس وقت، مختصری از گزارش بازرسی قانونی مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران را برای حضار ارائه کرد. در این بخش، هر کدام از کاندیداها به معرفی خود و ارائه مختصری از برنامه‌‏های خود پرداختند و در نهایت با نگارش نام کاندیداها روی بورد توسط وحید نجفی و توزیع برگه‌های رای مراسم رای گیری رسما آغاز شد. کاندیداهای سمت بازرس عبارت بودند از آقایان پورموسوی و ابول نژادیان. مطابق نتایج حاصله از انجام انتخابات، آقای ابوال نژادیان با اختصاص 18 رأی به خود به‌عنوان بازرس قانونی و آقای پورموسوی نیز با 11 رأی در سمت بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. لازم به ذکر است که روزنامه «کار و کارگر» با اکثریت آرا به عنوان روزنامه رسمی این دوره از مجمع برگزیده شد و هم چنین بودجه پیشنهادی مصوب گردید.