جلسه کمیسیون فنی اولیه لایه ایرلید

جلسه کمیسیون فنی اولیه لایه ایرلیدجلسه کمیسیون فنی اولیه لایه ایرلید در روز یک‌شنبه مورخ 24/04/1397 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. این کمسیون فنی به دبیری سرکار خانم مهندس پیغامی (کارشناس اداره استاندارد) برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس همایونفر از اداره استاندارد، مسئولین فنی شرکت‏های تولیدکننده و آزمایشگاه‏های همکار و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) حضور داشتند. باتوجه به تکنولوژی ساخت تنوع تولید، تنوع سفارش، ماهیت‏های رقابتی بازار و در نهایت تولیدات نهایی و... اعضای جلسه مذکور متفق‏القول تصمیم گرفتند؛ به دلیل آنکه محصول نهایی مورد تست قرار می‏گیرد و این ماده جز مواد اولیه بوده، در حال حاضر نیازی به تدوین این استاندارد نمی‏باشد و هم چنین مقرر گردید دبیر محترم مربوطه تصمیمات گرفته‏شده در در این کمیته به دفتر تدوین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام فرمایند.