جلسه کمیسیون اصلاحیه دستمال کاغذی در جعبه و دستمال توالت

جلسه کمیسیون اصلاحیه دستمال کاغذی در جعبه و دستمال توالتجلسه کمیسیون اصلاحیه دستمال کاغذی در جعبه و دستمال توالت در روز سه‌شنبه مورخ 05/04/1397 از ساعت 10 الی 13 در محل انجمن برگزار شد. جلسه کمیسیون فنی ویژگی‏های پوشک کامل بچه به دبیری جناب آقای مهندس وحدانی (کارشناس اداره استاندارد)، سرکار خانم دکتر حسینی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‏های تولیدکننده، آزمایشگاه‏های همکار و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) پیرامون این اصلاحیه‏ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تائید پژوهشگاه استاندارد توسط دبیر تنظیم و به کمیته ملی ارائه می‏گردد.