جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانجلسه عمومی در روز دوشنبه مورخ 25/10/96 با حضور اعضای هیئت مدیره و شرکت های عضو انجمن از ساعت 14 الی 16 در محل انجمن برگزار گردید . مذاکرات در این جلسه پیرامون رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران بود. دکتر عباس فصیح خوشگرد (رییس هیئت مدیره انجمن) ابتدا ضمن خوشامدگویی به حضار، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام نموده و سپس درخصوص مشکلات بازار صنعت سلولزی بهداشتی، به ‌ویژه مسئله نابسامانی بازار و میزان تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای دقایقی سخن راند. همچنین هر یک از مدیران و نمایندگان شرکت ها که در جلسه حاضر بودند، نیز به بیان نقطه‌ نظرات خود پیرامون تعدیل تخفیفات و قیمت محصولات سلولزی بهداشتی راهکارهای کارشناسانه ارائه نمودند.