جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

جلسه عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانجلسه عمومی در روز دوشنبه مورخ 11/10/96 با حضور اعضای هیئت مدیره و شرکت های عضو انجمن از ساعت 14 الی 16 در محل انجمن برگزار شد . مذاکرات در این جلسه پیرامون رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران، به ویژه مسئله ساماندهی و تنظیم بازار علی الخصوص قیمت دستمال کاغذی بود. دکتر عباس فصیح خوشگرد (رییس هیئت مدیره انجمن) ابتدا ضمن خوشامدگویی به حضار، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام نموده و سپس درخصوص مشکلات بازار صنعت سلولزی بهداشتی، به ‌ویژه مسئله نابسامانی بازار در زمینه میزان تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای دقایقی سخن راند. همچنین هر یک از مدیران و نمایندگان شرکت ها که در جلسه حاضر بودند، نیز به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداخته و با رویکرد به نابسامانی ‌های بازار نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه اقدام نمودند.