جلسه تولیدکنندگان انواع دستمال کاغذی با هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

روز شنبه مورخ 11/09/96 از ساعت 14 الی 16 جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و مدیران و کارشناسان شرکت‌های عضو انجمن در محل انجمن برگزار شد. در این نشست، ابعاد گوناگون سیاست ‌های مصوب و روش شرکت‌ ها در رابطه با قیمت ‌گذاری محصولات سلولزی بهداشتی به لحاظ قانونی و نیز جنبه ‌های مختلف نابسامانی بازار سلولزی بهداشتی – به‌ ویژه مشکلات مربوط به قوانین دست ‌و پا گیر فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای و ناهنجاری ‌های سیستم ‌های خرده فروشی – و دیگر مسائلی از این دست مورد نقد، بحث و بررسی قرار گرفت. هر یک از نمایندگان شرکت ها که در جلسه حاضر بودند، به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداخته و با رویکرد به نابسامانی ‌های بازار نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه اقدام نمودند. در پایان اعضای هیئت مدیره به جمع بندی آرا و نظرات پرداخته و نتایج حاصله را در صورتجلسه درج کردند.