دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت و مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت...

اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران با معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (آقای حسن یونس سینکی) و مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت (آقای محمدرضا کلامی بجستان) در روز شنبه 27 آبان 1396 از ساعت 16:30 الی 17:30 در دفتر آقای سینکی واقع در طبقه دهم ساختمان وزارت صنعت دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگوها در این نشست، مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی و مبحث نابسامانی بازار، به ویژه مسئله قیمت گذاری محصولات بود. آقایان سینکی و کلامی ضمن شنیدن درد دل اعضای صنعت سلولزی بهداشتی ایران به ارائه راهکارهای کارشناسانه پرداخته و در این زمینه قول همکاری و پیگیری دادند.