ميزگرد تحليلي انجمن پيرامون بررسي ابعاد گوناگون مسئله قيمت گذاري

ميزگرد تحليلي انجمن پيرامون بررسي ابعاد گوناگون مسئله قيمت گذاريمیزگرد تحلیلی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با موضوع بررسی ابعاد گوناگون مسئله قیمت گذاری با حضور مدیران و کارشناسان شرکت های صاحب سهم بازار روز دوشنبه مورخ 10/07/96 از ساعت 14 الی 16 در محل انجمن برگزار شد. در این نشست، آقایان معینی (های کلین)، ابول نژادیان (سافتلن)، آتش پوش (بی تا)، عظیمی (مای بیبی)، پورموسوی (طوبی) و حسنی (حریر) حضور داشتند. پیرو دستور لغو اجرای طرح حذف قیمت ها از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مدیران و کارشناسان شرکت های معتبر و بزرگ و صاحب سهم بازار در زمینه صنایع سلولزی بهداشتی در محل انجمن گرد هم آمده و به بیان نقطه نظرات تحلیلی و کارشناسانه خود پیرامون ابعاد گوناگون و نقاط مثبت و منفی درج قیمت و حذف آن پرداختند. مشروح این گزارش را می توانید در نشریه آوند شماره 66 فصلنامه پاییز 96 مطالعه فرمایید...