جلسه هیئت مدیره با اعضای انجمن

روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 از ساعت 14 الی 16 جلسه ای عمومی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، مدیران و کارشناسان شرکت ‌های عضو انجمن و جناب آقای امیرخانپور (نماینده صنعت در کمیته های قانونی وزارت بهداشت) در محل انجمن برگزار شد. محور مذاکرات در این جلسه، رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران، به ویژه مسائل مربوط به ساماندهی بازار و نیز جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای سلولزی بهداشتی بود. حضار در این جلسه به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص ساماندهی بازار و نیز بررسی ابعاد گوناگون واردات بی رویه کالاهای سلولزی بهداشتی پرداختند.