دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با دبیران انجمن شیرینی و شکلات و اتحادیه چیپس و اسنک

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با دبیران انجمن شیرینی و شکلات و اتحادیه چیپس و اسنکروز شنبه مورخ 04/06/96 از ساعت 14 الی 16 جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و دبیر انجمن شیرینی و شکلات (آقای مغازه‌ ای) و دبیر اتحادیه چیپس و اسنک (آقای رضوی) در محل انجمن برگزار شد. محور مذاکرات این جلسه، دستور جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنایع، با موضوع «شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» بود که تولیدکنندگان محصولات سلولزی بهداشتی را از درج قیمت بر روی بسته‌ بندی محصولات معاف کرده است. به منظور اجرای درست و صحیح دستور فوق، نشست مذکور در انجمن برگزار شد و حضار هرکدام نقطه نظرات خود را پیرامون حذف قیمت ها و روش صحیح اجرای این دستور در سطح کلان صنایع و بازار برای دریافت نتیجه مطلوب ارائه کردند.