جلسه عمومی ساماندهی بازار

جلسه عمومی ساماندهی بازارروز دوشنبه مورخ 30/05/96 از ساعت 15 الی 17 جلسه عمومی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و مدیران و کارشناسان شرکت‌های عضو انجمن در محل انجمن برگزار شد. پیرو دستور جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنایع، با موضوع «شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار»، تولیدکنندگان محصولات سلولزی بهداشتی از درج قیمت بر روی بسته‌ بندی محصولات معاف شدند و درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی انجام خواهد شد. به منظور اجرای درست و صحیح دستور فوق، جلسه عمومی در انجمن برگزار شد و تولیدکنندگان، نقطه نظرات خود را پیرامون حذف قیمت ها و روش صحیح اجرای این دستور برای دریافت نتیجه مطلوب ارائه کردند.