مجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

مجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانمجمع عمومی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به‌ منظور انتخاب اعضای اصلی و علی ‌البدل هیئت ‌مدیره، بازرس اصلی و علی ‌البدل و روزنامه رسمی و در روز شنبه مورخ 31 تیرماه سال 1396 رأس ساعت 14 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه، نماینده وزارت کار (جناب آقای مهدی ربیعی)، هیئت ‌مدیره وقت و 37 نفر از اعضای محترم انجمن اصالتاً و وکالتاً حضور داشتند. قبل از ابلاغ رسمیت آغاز جلسه، آقای ربیعی، نماینده محترم وزارت کار، قوانین و ضوابط برگزاری مجمع را برای حضار مرور نمود و سپس دکتر عباس فصیح خوشگرد، رییس جلسه، ضمن خوشامدگویی و خیرمقدم به حضار و تشکر از مشارکت ایشان در انتخاب هیئت ‌مدیره، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام کرد. گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد انجمن در سال 95 توسط فریدون دهخوارقانی، دبیر انجمن، قرائت شد و در مورد هرکدام از بندها، یکی از اعضای هیئت مدیره وقت، دقایقی سخن راند. سپس مهدی پورموسوی، بازرس وقت، مختصری از گزارش بازرسی قانونی مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران را برای حضار ارائه کرد. در این بخش، هر کدام از کاندیداها به معرفی خود و ارائه مشروح برنامه‌ های خود پرداختند و در نهایت با نگارش نام کاندیداها روی بورد توسط وحید نجفی و توزیع برگه‌های رای توسط فریدون دهخوارقانی، مراسم رای گیری رسما آغاز شد. کاندیداهای هیئت مدیره عبارت بودند از آقایان احمدیان رشتی، ابول نژادیان، بصیری، حسنی، زرین قلم، زارع، سارنگ پور، عظیمی، فصیح خوشگرد، معینی و واعظ پور، و کاندیداهای سمت بازرس عبارت بودند از آقایان پورموسوی و نیکنامیان. مطابق نتایج حاصله از انجام انتخابات، آقایان عظیمی، خوشگرد، زرین‌قلم، حسنی و واعظ پور به‌ترتیب با 27، 26، 22، 21 و 19 رأی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره این دوره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی انتخاب شدند. همچنین آقای پورموسوی به‌دلیل اختصاص 25 رأی به خود به‌عنوان بازرس قانونی و آقای نیکنامیان نیز با 10 رأی در سمت بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. لازم به ذکر است که روزنامه «دنیای اقتصاد» با اکثریت آرا به عنوان روزنامه رسمی این دوره از مجمع برگزیده شد.