جلسه عمومی ساماندهی قیمت ها با حضور کارشناسان و مسئولین سازمان حمایت

جلسه عمومی ساماندهی قیمت ها با حضور کارشناسان و مسئولین سازمان حمایتروز سه شنبه مورخ 16/03/95 از ساعت 14 الی 16 جلسه ای عمومی با حضور مسئولین و کارشناسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (آقایان شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات، حسین موحدنژاد، معاون بازرسی ویژه، محسن خانزاده، بازرس ویژه)، اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و مدیران و کارشناسان شرکت های عضو انجمن در محل انجمن برگزار شد. محور گفتگوها و مذاکرات در این جلسه، رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران، به ویژه مسئله ساماندهی قیمت ها در بازار بود. دکتر عباس فصیح خوشگرد (رییس هیئت مدیره انجمن) ابتدا ضمن خوشامدگویی به حضار، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام نموده و سپس درخصوص مشکلات و نابسامانی‌ های بازار صنعت سلولزی بهداشتی، به ‌ویژه مسئله نابسامانی قیمت ها، دقایقی سخن راند. سپس رییس جلسه، آقای میرآخورلو، به بررسی ابعاد گوناگون معضلات صنف سلولزی بهداشتی، علی الخصوص نابسامانی های قیمت ها در بازار، پرداخته و راهکارهای کارشناسانه خود را پیشنهاد داد. همچنین هر یک از نمایندگان شرکت ها که در جلسه حاضر بودند، نیز به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداخته و با رویکرد به نابسامانی ‌های بازار نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه اقدام نمودند. در پایان مقرر شد که انحمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به نیابت از کلیه اعضای انجمن، در راستای پیگیری‌ های مجدانه برای رسیدن به نتایج واحد و مثبت، راهکارهای پیشنهادی خود را در جهت تنظیم بازار و ساماندهی قیمت ها طی بازه زمانی مشخص به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارائه دهد تا مسئولین سازمان در اسرع وقت بدان رسیدگی نمایند.