دیدار هیئت مدیره و اعضای انجمن با مسئولین سازمان حمایت

روز شنبه مورخ 26/01/96 از ساعت 11 الی 12 جلسه ای با همکاری انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در سازمان حمایت برگزار شد. در این جلسه، اعضای هیئت مدیره و نیز مدیران تعدادی از شرکت ‌های عضو انجمن و کارشناسان و مسئولین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده حضور داشتند. طی نشست مذکور، پاره‌ای از مشکلات مربوط به صنعت و صنف سلولزی بهداشتی به ویژه معضلات مربوط به نابسامانی قیمت ها در بازار مطرح گردیده و کارشناسان و مسئولین مربوطه از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به ارائه توضیحات لازم در این زمینه پرداختند.