دیدار اعضای انجمن با کارشناس اداره غذا و داروی وزارت بهداشت

دیدار اعضای انجمن با کارشناس اداره غذا و داروی وزارت بهداشتروز یکشنبه مورخ 08/12/95 از ساعت 10 الی 12 جلسه ای با همکاری انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و اداره غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه، کارشناس اداره غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای مهندس رضایی)، مسئولین فنی و کارشناسان بازرگانی شرکت ‌های عضو انجمن و کارشناسان انجمن حضور داشتند. طی نشست مذکور، پاره‌ای از مشکلات مربوط به واردات مطرح گردیده و کارشناس مربوطه از سوی اداره غذا و دارو به ارائه توضیحات لازم در زمینه حل مشکلات واردات با رویکرد به استفاده از سامانه جدید TTAC اداره غذا و دارو پرداخت.