گزارش جلسه عمومی سامان ‌دهی قیمت ‌ها

در این نشست، ابعاد گوناگون سیاست ‌های مصوب و روش شرکت‌ ها در رابطه با قیمت ‌گذاری محصولات سلولزی بهداشتی به لحاظ قانونی و نیز جنبه ‌های مختلف نابسامانی بازار سلولزی بهداشتی – به‌ ویژه مشکلات مربوط به قوانین دست ‌و پا گیر فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای و ناهنجاری ‌های سیستم ‌های خرده فروشی – و دیگر مسائلی از این دست مورد نقد، بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر عباس فصیح خوشگرد (رییس هیئت مدیره انجمن) ابتدا ضمن خوشامدگویی به حضار، آغاز جلسه را به رسمیت اعلام نموده و سپس درخصوص مشکلات و نابسامانی‌ های بازار صنعت سلولزی بهداشتی، به ‌ویژه معضلات مربوط به فروشگاه ‌های زنجیره ‌ای و سیستم ‌های خرده ‌فروشی، دقایقی سخن راند. همچنین هر یک از نمایندگان شرکت ها که در جلسه حاضر بودند، نیز به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداخته و با رویکرد به نابسامانی ‌های بازار نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه اقدام نمودند. در پایان مقرر شد که در راستای پیگیری‌ های مجدانه برای رسیدن به نتایج واحد و مثبت، مشروح نقطه‌ نظرات و آنالیزهای کارشناسانه همراه با ارائه راهکارهای منطقی به صورت کتبی به انجمن تحویل داده شود.