دیدار اعضای هیئت‌مدیره انجمن با معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

دیدار اعضای هیئت‌مدیره انجمن  با معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران در روز شنبه مورخ 25 دی 1395 ساعت 14 با جناب آقای مهندس حسین ابویی مهریزی – معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – در دفتر ایشان واقع در طبقه هشتم ساختمان وزارت صنعت و معدن و تجارت دیدار و گفتگو کردند. سرکار خانم پروین نباتی، مدیر کل دفتر شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای اسفندیاری، معاون دفتر شیمیایی و سلولزی، و همچنین مسئولین و کارشناسان دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در این جلسه حضور داشتند.