دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتاعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران در روز دوشنبه مورخ 19/07/95 از ساعت 10 الی 12 در جلسه‌ای با جناب آقای مجتبی خسروتاج، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل سازمان توسعه تجارت و قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت، در دفتر ایشان واقع در سازمان توسعه تجارت، دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه پاره ای از مشکلات اساسی صنایع سلولزی بهداشتی توسط اعضای هیئت مدیره مطرح گردیده و ابعاد مختلف موانع تولید در ایران و مشکلات مربوط به واردات و صادرات مورد بررسی قرار گرفت. آقای خسروتاج با صبر و شکیبایی به درددل صنعت سلولزی ایران از زبان اعضای هیئت مدیره انجمن گوش فرا داده و در راستای حمایت از تولید ملی و کمک به بهبود اوضاع صنعت و اقتصاد ایران، به اعضای هیئت مدیره، قول همکاری دادند. در پایان مقرر شد نامه ها و درخواست های کتبی مبنی بر مشکلات تولید و صنعت و صادرات و واردات در صنف سلولزی همراه با طرح و پیشنهاد راهکارهای کارشناسانه در اسرع وقت از سوی انجمن به سازمان توسعه و تجارت ارسال گردد و آقای خسروتاج در اسرع وقت به پیگیری مشکلات مذکور بپردازد. اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران از وجوه و ابعاد گوناگون این نشست اظهار رضایت و خرسندی نمودند.