دیدار اعضاء هیئت مدیره با جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

دیدار اعضاء هیئت مدیره با جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارتروز پنج شنبه مورخ 94/03/28 هیئت مدیره انجمن در جلسه خصوصی با آقای نعمت زاده دیدار کردند. در این جلسه برخی از مشکلات اساسی صنایع سلولزی بهداشتی توسط هیئت مدیره مطرح گردید و آقای نعمت زاده پس از شنیدن موارد عنوان شده در جلسه مذبور، دستورات صریح و لازم را به منظور برطرف شدن مشکلات صنایع سلولزی بهداشتی در اسرع وقت به مسئولین ذیربط در جلسه دادند. موارد و مشکلات مطروحه در جلسه فوق الذکر به شرح زیر می باشد: 1.تغییر نوع ارز واردات کاغذ تیشو تحت تعرفه گمرکی 48،030،000 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای و تغییر گروه کالایی آن از 10 به 4 (تقاضای انجمن برای واردات تیشو ارز مبادله ای و قرار گرفتن تیشو در گروه کالایی 4) 2. بررسی وضعیت فروشگاه های زنجیره ای (خرید و نوع قراردادهای یک جانبه این فروشگاه ها با واحدهای تولیدکننده محصولات سلولزی بهداشتی) 3. تقاضای تفکیک تعرفه گمرکی لایه جذب و انتشار (ADL) از سایر انواع منسوج نبافته و کاهش حقوق ورودی و اختصاص ارز مبادله ای به آن