تماس با ما:

مسئولين تماس:
فريدون دهخوارقاني دبيــــر
مريم قاراگوزلي کارشناس علمي
فائقه صبردوست امور اداری
الهام صنعتی سردبیر نشریه آوند
مشخصات تماس:
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۱۱۷۵
۰۲۱-۸۸۷۲۱۸۴۸
۰۲۱-۸۸۷۱۱۹۵۱
۰۲۱-۸۸۷۱۱۸۶۴
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۲۴۹۰۶
آدرس: تهران – خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي – بين خيابان ۲۰ و ۲۲ – شماره ۱۹۲- طبقه سوم
ايميل: anjomancellulosi@yahoo.com
ايميل: iahci@iahci.ir